# 00163 Zaključena

Podnesena: 26-03-2015 09:44:27
Podnio: Aleksandar Popović
Tekst prijave: Ispred mog stambenog objekta, lociranog u ul. X crnogorske br.60 u Maslinama (iza marketa "Roda") javna rasvjeta nije u funkciji već nekolika mjeseci. Molim Vas da reagujete, jer su učestale krađe stvari iz mog dvorišta.
Način obavještenja: telefon,sms
Opis adrese: Nije navedeno

Komunalne usluge d.o.o.-Gradska rasvjeta i semafori

Lista odgovora

30-03-2015 10:55:13
Kvar je saniran , rasvjeta je u funkciji .
26-03-2015 09:47:22
Vas predmet je u obradi .