# 1296/2019 Na čekanju

Podnesena: 10-09-2019 13:53:09
Podnio:
Tekst prijave: Kao gradjani MZ Zagorič . ulica Devete crnogorske i Ljubotinjskih junaka imamo primjedbu na rad novopostavljenih led sijalica jer iste nemaju jačinu i ništa se ne vidi. Da li se nešto može uraditi po ovom pitanju jer je vidljivost veoma losa u večernjim satima ?
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Nije navedeno

Komunalne usluge d.o.o.-Gradska rasvjeta i semafori

Lista odgovora

12-09-2019 07:55:00
Vasa prijava je i dalje u obradi.
10-09-2019 13:58:24
Vasa prijava je u obradi.