# 1289/2019 Zaključena

Podnesena: 09-09-2019 14:38:07
Podnio: Bisa
Tekst prijave: U ulici 4. proleterske brigade kod Privrednog suda i škole Savo Pejanović potrebno je a i molimo vas da se potkrešu lipe koje se nalaze na tom prostoru jer su na njima suve grane i tokom udara vjetra znaju padati po automobilima i cesti. Mislimo da je i prošao period od par godina da ove lipe nisu orezivane što će te se i sami uvjeriti.
Način obavještenja: tel
Opis adrese: Nije navedeno

Zelenilo d.o.o.

Lista odgovora

29-10-2019 12:12:41
Poštovana, Kako se orezivanje drveća vrši po završetku vegetavionog period, tako će i orezivanje lipa na navedenoj lokaciji biti obavljeno u jesenjem odnosno zimskom periodu. Pozdrav
11-10-2019 21:47:59
Prijava je i dalje u obradi
11-09-2019 14:10:29
Prijava je u obradi