# 1289/2019 Na čekanju

Podnesena: 09-09-2019 14:38:07
Podnio: Bisa
Tekst prijave: U ulici 4. proleterske brigade kod Privrednog suda i škole Savo Pejanović potrebno je a i molimo vas da se potkrešu lipe koje se nalaze na tom prostoru jer su na njima suve grane i tokom udara vjetra znaju padati po automobilima i cesti. Mislimo da je i prošao period od par godina da ove lipe nisu orezivane što će te se i sami uvjeriti.
Način obavještenja: tel
Opis adrese: Nije navedeno

Zelenilo d.o.o.

Lista odgovora

11-09-2019 14:10:29
Prijava je u obradi