# 1280/2019 Zaključena

Podnesena: 08-09-2019 00:11:46
Podnio: Nikola Perunović
Tekst prijave: Zbog velikog interesovanja građana, u šta se možete uvjriti po broju prijava za prekoračenje buke, što putem telefona što putem ovog portala, molim vas da mi odgovorite na sledeće pitanje: Koliko je ugostiteljskih objekata na teritoriji Glavnog grada Podgorice na zahtjev Komunalne inspekcije, u čijoj je to nadležnoati, a u skladu sa Pravilnikom (Sl.list CG 20/2019) koji je stupio na snagu 01.05.2019.godine, ugrađeno limitatora zvuka? Obzirom da je u drugim opštinama uveliko započela ugradnja limitatora zvuka, zanima me šta je Komunalna inspekcija Glavnog grad Podgorice uradila za četri mjeseca primjene pravilnika?
Način obavještenja: email
Opis adrese: Nije navedeno

Komunalna inspekcija

Lista odgovora

10-09-2019 11:09:37
Poštovani, od početka primjene Pravilnika o graničnim vrijednostima buke, načinu mjerenja buke unutar i van ugostiteljskih objekata i načinu upotrebe i uslovima koje mora da ispunjava limitator jačine zvuka (Sl. list CG 20/2019) koji je na snazi od 01. maja 2019. godine Komunalna inspekcija intenzivno radi na ukazivanju vlasnicima ugostiteljskih objekata u Glavnom gradu na obavezu ugradnje limitatora jačine zvuka. Na teritoriji Glavnog grada u toku je veliki broj upravnih postupaka a vezano za problematiku ugradnje limitatora jačine zvuka. Dinamika ugradnje navedenih uređaja ne zavisi od Komunalne inspekcije već od pravnih lica zaduženih za ugradnju (za teritoriju Crne Gore samo firma DOO Rezz iz Podgorice vrši prodaju i ugradnju limitatora jačine zvuka) a četiri pravna lica su akreditovana za mjerenje buke (Montinspekt, Institut Sigurnost, CETI i Institut za javno zdravlje). U narednom periodu očekuje se ugradnja prvog uređaja – limitatora jačine zvuka u Glavnom gradu Podgorica.