# 1268/2019 Na čekanju

Podnesena: 05-09-2019 16:26:13
Podnio:
Tekst prijave: Trotoari u Mojkovačkoj ulici kod Katoličke crkve prema vrtiću su u lošem stanju, pa smo primorani da se sa djecom krćemo po ulici i time ugrožavamo svoju bezbjednost..
Način obavještenja: tel
Opis adrese: Nije navedeno

Sekretarijat za saobraćaj

Lista odgovora

06-09-2019 13:54:22
U obradi