# 1264/2019 Zaključena

Podnesena: 05-09-2019 12:28:51
Podnio: Veljko Baćović
Tekst prijave: Poštovani, Kao što ste upoznati iz prethodne prijave, ulica radnog naziva Nova 14 kod zgrade Trudbenik ispod Ljubovića se ne gradi niti je bilo radova od 23.07.2019. godine, kada ste imali sastanak sa izvođačem od kojeg ste navodno dobili uvjeravanje da će radovi biti završeni u roku od 30 dana od dana održavanja ovog sastanka. Investitor "Trudbenik" je po navodima ovlašćenih lica ove firme zaključio ugovor sa Agencijom samo u svojstvu vlasnika jednog dijela zemljišta koje je ustupio radi izgradnje saobraćajnice, ali ne u svojstvu bilo kakvog izvođača samih radova. Ugovorni odnos između Agencije,Trudbenika i izvođača nam nije poznat. U vašem prethodnom odgovoru ste istakli: "...radove finansira Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice i Glavni grad Podgorica". Ako je ovo nesporno, moramo vas obavijestiti da nas je izvođač "3B-INVEST" d.o.o. Podgorica, tj. Bogdan Živković, obavijestio da se čekala uplata novca?! Stanje ispred zgrade je zaista nepodnošljivo. Fotografije u prilogu.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Nije navedeno

Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o.

Lista odgovora

11-09-2019 10:12:09
Kako smo naveli u odgovoru na predhodnu prijavu (1004/2019), za izvođenje radova na izgradnji saobraćajnice radnog naziva „Nova 14“, u zahvatu DUP-a „Zabjelo – Ljubović“ zaključen je Ugovor između Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice kao investitora i preduzeća „Trudbenik“ d.o.o. iz Mojkovca. Potpisani i ovjereni primjerci ugovora nalaze se i u Agenciji i u preduzeću „Trudbenik“. Preduzeće „Trudbenik“ d.o.o. je dužno da nam dostavi primjerke potpisanih ugovora sa svojim podugovoračima koje je angažovalo za izvršenje pojedinih faza na izgradnji saobraćajnice. Shodno članu 3. Ugovora o građenju „Agencija će plaćanje po ovom ugovoru izvršiti uplatom sredstava na žiro račun „Trudbenik“ po dostavljenim, prihvaćenim situacijama......“. Do danas „Trudbenik“ d.o.o. nije Agenciji ispostavio ni jednu situaciju za plaćanje. I pored više urgencija upućenih na adresu „Trudbenik“ d.o.o. od strane Agencije i preduzeća koje je angažovano za vršenje stručnog nadzora i održanog sastanka radovi nisu završeni, te je za srijedu 11.09.2019.godine zakazan sastanak na temu završetka radova na ovoj saobraćajnici. U koliko u najkraćem roku ne budu završeni radovi na predmetnoj saobraćajnici, Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice će preduzeti ugovorom definisane mjere i radnje prema preduzeću „Trudbenik „ d.o.o.
06-09-2019 14:43:30
Prijava je u obradi.