# 1255/2019 Zaključena

Podnesena: 04-09-2019 14:09:00
Podnio: COLOR FORUM D.O.O.
Tekst prijave: Poštovani, Molimo Vas za izmještanje dva kontejnera iz ulice Skoj-a. Kontejneri nam se nalaze na 3 metra od ulaznih vrata maloprodajnog objekta.Svakodnevno smo izloženi nesnosnom smradu i okolnom smeću. S' toga Vas molimo da nam izađete u susret i izmjestite kontejnere.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Nije navedeno

Čistoća d.o.o.

Lista odgovora

06-09-2019 14:39:29
Shodno dostavljenoj prijavi pod brojem 1255/2019, obavještavamo Vas da su predstavnici "Čistoća" DOO danas obišli mikrolokaciju na kojoj se nalaze dva kontejnera radne zapremine 1.1m3 i da su konstatovali da nije moguće izvršiti dislokaciju istih jer se nalaze na javnoj površini. Možete uputiti zahtjev nadležnoj Mjesnoj zajednici za ukidanje lokacije samo u varijanti da ponude alternativnu lokaciju koja može odgovoriti potrebama mještana tog prostora.
05-09-2019 14:28:18
U obradi.
04-09-2019 14:28:57
U obradi.