# 1245/2019 Zaključena

Podnesena: 03-09-2019 12:36:20
Podnio: Predrag Jokic
Tekst prijave: Prilikom intervencije na vodovodnoj mreži, na raskrsnici ulice Nova 7 (koja je izgrađena za potrebe objekata Zetagradnje) i ulice oko objekata Cijevne komerc i starog puta uz obalu Morače, ostavljena je neasfaltirana rupa koja već duže od dva mjeseca ugrožava bezbjednost učesnika u saobraćaju. Molim nadležno preduzeće da što prije pristupi saniranju iste.
Način obavještenja: sms,email,tel
Opis adrese: Nije navedeno

Putevi d.o.o.

Lista odgovora

07-10-2019 12:51:17
Poštovani, Putevi doo su izvršili sanaciju saobraćajnice.
04-09-2019 08:17:06
Putevi doo će u narednom periodu sanirati oštećenu površinu na predmetnoj lokaciji.