# 1242/2019 Zaključena

Podnesena: 02-09-2019 22:53:04
Podnio: Radoš Žurić
Tekst prijave: Poštovani, Na južnoj strani zgrade Ave Marija Koljcević, u Veljka Vlahovića 5 na Starom aerodromu, investitor nije završio izgradnju parkinga. (lokacija označena na mapi). Zgrade koje su dograđene u produžetku naše zgrade (Normal Company. i Zetagradnja) imaju uredno izgrađene parkinge na južnoj strani (ka stadionima FSCG), a parking mjesta i dvije saobraćajne trake koje prolaze uz pomenute zgrade se završavaju na početku parcele zgrade A.M. Koljčević. Pomenuta površina je osposobljena za parking (ravnanjem i nasipanjem šuta) o trošku S.Z. Da li nas možete uputiti u sledeće: - da li je planirana izgradnja saobraćajnice i parkinga koji bi se spojili sa parkingom i prostorom pored zgrada Zetagradnje i Normal Company - da li su planirani bilo kakvi radovi na uređenju prostora pored na uređenju prostora pored naše zgrade - da li SZ može da pristupi uređenju prostora pored zgrade, izgradnji zelene površine i parkinga i da li Glavni grad može dijelom da učestvuje u troškovima gradnje? Unaprijed zahvalan,
Način obavještenja: sms,email,tel
Opis adrese: Nije navedeno

Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o.

Lista odgovora

03-09-2019 12:36:49
Izgradnja saobraćajnice sa parkinzima sa južne strane objekata na urbanističkim parcelama A, B, C, D, E po tada važećem DUP-u „Konik sanacioni plan“ je bila obaveza investitora objekata, obzirom da je saobraćajnica bila predviđena kao sastavni dio urbanističkih parcela. Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice je ispunila sve svoje obaveze po osnovu komunalnog opremanja pomenutih urbanističkih parcela, te nisu predviđene nikakve aktivnosti na daljem uređenju navedene lokacije.