# 1235/2019 Na čekanju

Podnesena: 02-09-2019 09:56:23
Podnio: Radoslav Raičević
Tekst prijave: U ulici Borisa Kidriča između broja 5 i 7 nalazi se već duži vremenski period velika rupa koja je odrezana a ne zakrpljena, i predstavlja veliki problem vozačima.
Način obavještenja: tel
Opis adrese: Nije navedeno

Putevi d.o.o.

Lista odgovora

02-09-2019 13:04:08
Putevi doo će u narednom periodu sanirati udarne rupe na predmetnoj lokaciji.