# 00160 Zaključena

Podnesena: 26-03-2015 08:32:37
Podnio: Adamovic Dragan
Tekst prijave: Na Zabjelu u ul.Steva Boljevica kod Lamela na kraju ulice postoji kolicina smeca koju treba maci...
Način obavještenja: telefon
Opis adrese: Nije navedeno

Čistoća d.o.o.

Lista odgovora

27-03-2015 12:57:47
Na kraju ulice Steva Boljevića na parceli u privatnom vlasništvu br: 7493/4 se nalazi gomila izmiješanog otpada zapremine 40m3.Upoznajemo Vas da "Čistoća"d.o.o. čisti javne površine uz Saglasnost Sekretarijata za kom.pos. i saobraćaj kada je upitanju otpadkoji je odložen dalje od lokacija koje su za to namijenjene. Kada je upitanju privatno vlasništvo tada je odgovoran vlasnik odnosno lice koje je odložilo otpad.