# 1156/2019 Zaključena

Podnesena: 14-08-2019 21:00:25
Podnio: Mirjana Planinić
Tekst prijave: U ulici 18 jul već godinama ne postoji ni jedna posuda za odlaganje smeća, zbog čega smo prinuđeni da smeće odvozimo kolima do najbižeg kontejnera.Dali postoji mogućnot da nam izađete u susret i postavite nekoliko posuda u našoj ulici.
Način obavještenja: tel
Opis adrese: Nije navedeno

Čistoća d.o.o.

Lista odgovora

15-08-2019 14:53:02
Shodno dostavljenoj prijavi pod brojem 1156/2019, obavještavamo Vas da su predstavnici "Čistoća" D.O.O. danas obišli ulicu 18 jul i ponovo konstatovali da u navedenoj ulici ne postoje saobraćajno tehnički uslovi za postavljanje posuda zapremine 1,1m3. Iz gore navedenih razloga podnosioca zahtjeva upoznati da se komunalni otpad može odložiti na najbližim lokacijama: 1. početak ulice 18 jul kod kružnog toka; 2. kao i cijelom dužinom Dalmatinske ulice gdje postoji veći broj mikrolokacija na kojima se nalaze posude za odlaganje komunalnog otpada.