# 1146/2019 Zaključena

Podnesena: 13-08-2019 08:48:32
Podnio:
Tekst prijave: Pošovani, pozdravljam akciju masivnih naradžansto zelenih kontejnera da bi se otpad raznosio kako treba i dje treba.Ali postojeći kontejneri nisu u potpunosti skladno napravljeni da ih gradjanjin koristi,zato što su sa prednje strane sigurno visine od 1 metra,e sad stavite se u poziciju gradjanina koji prevali minimum 500m do tog kontejnera sa punom karivolicom šuta ili granja,kako izvrnuti karivolicu u kontejner?Mislite li da ce gradjanin rukama da vadi granje i šut u kontejner,naravno da ne!Predlažem da se na svaki kontejner stavi utovarni metalni spust da covjek moze izvrnuti otpad karivolicom,prikolicom...itd u njega ili prilagoditi same kontejnere da su pristupačniji gradjanima,ovako su stvarno beskorisni i dzaba vam ova akcija,jedino su pristupačni vašim kamionima da ih lako utovare a gradjanima uopšte ne odgovaraju,barem ne mom naselju.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Nije navedeno

Čistoća d.o.o.

Lista odgovora

13-08-2019 14:18:20
Shodno dostavljenoj prijavi pod brojem 1146/2019, obavještavamo Vas da su posude zapremine 10m3 postavljene na javnim površinama isključivo za selektivno odlaganje biljnog i kabastog otpada. Ovim su u potpunosti stvoreni svi uslovi da građani mogu odložiti biljni i kabasti otpad. Ove posude nikako se ne mogu koristiti za odlaganje građevinskog otpada i otpada nastalog rušenjem. Podsjećamo, građevinski otpad i otpad nastao rušenjem građani mogu besplatno odlagati na prostoru privremenog odlagališta "Mojanski krst" Opština Golubovci u okviru Glavnog grada.