# 769/2019 Na čekanju

Podnesena: 11-06-2019 09:49:35
Podnio: Predrag Savović
Tekst prijave: Postoji nedostatak prostora za igru djece i omladine u dijelu vec gusto naseljenog dijela grada ispod brda Ljubović posebno u dijelu stambenog zgrada u ul Radosava Burića. Imajuci u vidu da se na brdu Ljubović nalazi asfaltirani poligon koji bi se sa malim sredstvima mogao u potpunosti privesti namjeni ( za fudbal i košarku) smatram da bi nadležne opštinske službe mogle pomoći u rjesavanju tog problema. Naime, potrebno je da se teren ogradi sa žičanim ogradama i da se postave koševi. U koliko nadležne službe Glavnog grada budu imale razumijevanja za ovaj problem, riješili bi jednog od ključnih potreba za djecu i omladinu ovog dijela grada koja bi imala gdje da provode slobodno vrijeme
Način obavještenja: sms,email,tel
Opis adrese: Nije navedeno

Agencija za stanovanje d.o.o.

Lista odgovora

11-06-2019 10:42:23
Poštovani, po izlasku našeg Društva na teren i sagledavanja činjeničnog stanja, obavijestićemo Vas o daljim radnjama na rješenju ovog problema. Srdačan pozdrav