# 767/2019 Zaključena

Podnesena: 11-06-2019 09:33:27
Podnio: Predrag Savović
Tekst prijave: Visina trotoarskog ivičnjaka nije u ravni tj visini sa asfaltnom podlogom tako da pravi velike probleme vozačima i njihovovim vozilima koji žive u stamb. zgradama ul. Radova Burića,kako prilikom uključivanja tako i prilikom isključivanja iz saobraćaja sa ulice a takodje na ovaj način se prave i oštećenja na vozilima. Takodje nije završen ni dio trotoara za pješake u dužini od oko 15 metara dok je drugi koji bi koristio za parking vozila ostao neasfaltiran ili pak je potrebno betoniranje. U vezi sa navedenim problemom stanara stambenih zgrada ul Radosava Burića,isti su više puta negodovali kako je prilaz zgradi napravljen sa ulice medjutim do sada taj problem niko nije rješavao. smatram da je potrebno napraviti bolji pristup zgradama sa ulice tj da asfaltna površina bude u ravni sa podlogom i dijelom ulice koji vodi ka stambenim zgrdama gdje živimo kao i da se napravi trotoar i betonira preostali dio površine kako bi se koristio za parkig vozila.
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Nije navedeno

Sekretarijat za saobraćaj

Lista odgovora

01-08-2019 13:20:06
Poštovani, obavještavamo Vas da za ovu godinu nijesu planirana sredstva za izvođenje predmetnih radova.
11-06-2019 15:10:06
Vaša prijava je u obradi