# 626/2019 Zaključena

Podnesena: 14-05-2019 11:16:23
Podnio: Jelena Vujošević
Tekst prijave: Molim Vas za opravku postojećih klupa i ako ste u mogućnosti za postavku novih na pješačkom mostu koji spaja Malo brdo i Zagorič.
Način obavještenja: tel
Opis adrese: Nije navedeno

Zelenilo d.o.o.

Lista odgovora

20-06-2019 10:44:08
Na navedenoj lokaciji izvršena je popravka postojećih klupa, a prema Planu i programu rada "Zelenilo" d.o.o. Podgorica za 2019. godinu, na ovoj lokaciji nije predviđena ugradnja novih klupa
14-06-2019 11:52:34
Prijava je i dalje u obradi
15-05-2019 15:03:35
Prijava je u obradi