# 617/2019 Na čekanju

Podnesena: 13-05-2019 13:26:36
Podnio: Dragoljub Popović
Tekst prijave: Da li će biti i kada ce biti rekonstrukcija Savinog potoka s obzirom da je donešen projekat prije 4 godine ? Dragoljub Popović ul. Iveze Vukova broj 40
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Nije navedeno

Sekretarijat za komunalne poslove

Lista odgovora

15-05-2019 11:48:53
Vaša prijava je u obradi