# 00156 Zaključena

Podnesena: 25-03-2015 23:16:37
Podnio: Ljiljana Uskoković
Tekst prijave: Kod prodavnbice P.S. u Hercegovačkoj ulici, hvali kanta za smeće i od nje su ostali ostaci kao četiri gvožđa u obliku kocke. U petak veče sam šetajući tom istom ulicom i ne vidjevšii te ostatke preko tih gvožđa pala i srećom nisam imala neku veću povredu. Pa vas molim da što prije uklonite te ostatke ili stavite novu kantu radi bezbijednosti građana.
Način obavještenja: telefon
Opis adrese: Nije navedeno

Čistoća d.o.o.

Lista odgovora

27-03-2015 13:05:47
Nerijetka je pojava da mobilijar koji je napravljen od materijala koji je predmet reciklaže ( ima vrijednost ) nestaju,što je slučaj sa rustičnom korpicom za sitni otpad iz Hercegovačke ulice.Danas podnosimo zahtjev za uklanjanje ankera pomoću kojih je ista bila pričvršćena za podlogu.Nadamo se da će biti uklonjeni 27.03.2015. god u jutarnjim časovima.