# 615/2019 Zaključena

Podnesena: 13-05-2019 11:32:12
Podnio: Radomir Zeković
Tekst prijave: Ulica Miladina Popovića broj 20, problem zadržavanja atmosferskih voda. Već duži vremenski period tokom kišnih dana ne možemo prići svojim kućama od velike količine vode koja se zadržava na ulici a koja nije uređena. Obraćali smo se i 2016., 2017., 2018. i imali obećanja, i sada se opet obraćamo jer naš problem nije riješen. Prosto molimo, zapomažemo da se naš dugogodišnji problem riješi. U prilogu su fotografije. Građani navedene ulice.
Način obavještenja: tel
Opis adrese: Nije navedeno

Direkcija za imovinu

Lista odgovora

15-05-2019 12:27:21
Shodno Elaboratu eksproprijacije radi rekonstrukcije I faze ulice Miladina Popovića u zahvatu DUP-a „Zabjelo B“, riješeni su imovinsko pravni odnosi sa dijelom vlasnika , dok je za 8 vlasnika postupak kod Uprave za nekretnine PJ Podgorica kao nadležnog organa za sprovođenje postupka eksproprijacije, u toku.
15-05-2019 12:24:01
Tekuće održavanje saobraćajnica nije u nadležnosti Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice. Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice je u 2015 godini ugovorila izvođenje radova na rekonstrukciji I faze ulice Miladina Popovića u dužini od 270 metara, od ulice Vojislavljevića da skretanja za objekat Vodovoda i kanalizacije. Sa radovima se nije otpočelo obzirom da na trasi postoje neriješeni imovinsko - pravni odnosi. Elaborat eksproprijacije je proslijeđen Direkciji za imovinu sredinom 2015.godine na dalju nadležnost. Izvođač radova će biti uveden u posao nakon rješavanja imovinsko - pravnih odnosa, čije rješavanje je u toku.