# 00912 Zaključena

Podnesena: 08-06-2015 12:59:37
Podnio: Žugić Vidoje
Tekst prijave: Dobio sam od Glavnog grada kontejner za stanovanje jer mi je dva puta zapalivana prikolica gdje sam stanovao. Moj problem je u tome što nisam dobio ključeve od zaposlenog lica u vašoj službi pa vas molim da mi iste dodijelite i da mogu koristiti kontejner. Molim Vas da me obavijestite putem telefona.
Način obavještenja: telefon
Opis adrese: Nije navedeno

Biro za komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima

Lista odgovora

10-06-2015 18:28:28
Kontaktom sa gospodinom Pepićem iz Centra za socijalni rad je receno da kada dobijete madrace i posteljinu itd od Crvenog krsta (sto je u međuvremenu i dobijeno i postavljeno u kontejneru) i kada po zahtjevu koji je upućen Elektrodistribuciji za priključenje struje na kontejner dobjete elektricnu energiju ( na cemu se radi i nadaju se da će biti veoma brzo) biće vam uručeni ključevi. Stranka obaviještena putem telefona.