# 00910 Zaključena

Podnesena: 08-06-2015 11:12:07
Podnio: Ganjola Asiba
Tekst prijave: Rogamsko polje, gradska opština Tuzi, posjedujem plac i svu potrebnu dokumentaciju za isti (broj parcele 477) . S obzirom da planiram da prodam pomenuti plac , mještani mi osporavaju pravo prilaza imanju i ako se iz kopije plana vidi da gornja granica mog imanja je opštinsko zemljište - put. Molim da nadležni organ izadje na lice mjesta i utvrdi činjenično stanje.
Način obavještenja: telefon
Opis adrese: Nije navedeno

Direkcija za imovinu

Lista odgovora

10-06-2015 08:46:06
Poštovani, uvidom u službenu dokumentaciju utvrđeno je da se Vaša kat.parcela br.477 graniči sa sjeverne strane sa kat.parcelama 480 i 481 KO Tuzi vlasništvo Glavnog grada-Podgorica. Srdačan pozdrav.
09-06-2015 10:12:36
Poštovani, Vaš zahtjev je primljen i dat na obradu. Obrađivač će Vas obavijestiti o odgovoru.