# 00901 Zaključena

Podnesena: 07-06-2015 11:22:44
Podnio: Mile Grbin
Tekst prijave: Živim u zdradi u 4.jula 109 zgrada Zetagradnje. Prilikom kupovine stanova nam je predstavljen plan da će ispred zgrade biti parking, medjutim dovoljan broj parkinga nema ni posle 4 godine od useljenja, uz to opština je dala upotrebnu dozvolu za 3 ili 4 blog potvrdom da je parking napravljen na mestu gde ga nema. Više puta smo se obraćali za pomoć i zaštitu naših prava, ali sve je do sada bilo bez uspeha, kao da niko nije plaćen da vodi računa o zakonu, već samo o interesima investitora. Pored toga što smo prevareni, slika pokazuje zašto je naš grad jedan od ružnijih u regionu. Molim vas za informaciju: 1. šta je po DUP-u upisano na ovoj površini kada je zgrada počeka da se pravi a šta je sada upisano u DUP? 2. čija je odgovornost zašto je ruglo ispred zgrade a ne parking? 3. šta je opština Podgorica preduzela da zaštiti zakon u ovom slučaju? Hvala na odgovoru, Pozdrav, Mile Grbin
Način obavještenja: email
Opis adrese: Nije navedeno

Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o.

Lista odgovora

08-06-2015 14:40:47
Izgradnja predmetnog parkinga je obaveza investitora objekta iz „bloka 2“, kako je i precizirano detaljnim planom „Blok 35-36“ u Podgorici. Važećim Detaljnim planom „Blok 35-36“ usvojenim 2006. godine, predviđen je parking prostor. Odgovornost zašto parking nije izgrađen je na investitoru Zetagradnja d.o.o.