# 312/2019 Zaključena

Podnesena: 13-03-2019 08:59:56
Podnio: Veselin Vukcevic
Tekst prijave: S obzirom da ce gradsko groblje Cepurci da se siri, kako ce se rijesiti problem parkinga. Parking i sada predstavlja tamo veliki problem, pa me zanima da li ce da se siri ili ce da se pravi garaza?
Način obavještenja: sms,tel
Opis adrese: Nije navedeno

Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o.

Lista odgovora

22-03-2019 10:34:00
Lokacija koju pominjete u prijavi br. 312/2019 se nalazi u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Čepurci-dio“, koji je usvojen krajem 2018.godine. Obzirom na proširenje groblja, predmetnim DUP-om je planirana izgradnja novog prostora za odvijanje saobraćaja u mirovanju. Novoplanirani parking prostor, kapaciteta 143 parking mjesta, zamišljen je tako da obezbijedi dovoljan broj parking mjesta i riješi problem parkiranja na ovoj lokaciji. Ovaj parking prostor je predviđen i za potrebe objekata na up 2a (administrativna zgrada za JP Pogrebne usluge) i up3 (poslovni objekat). Prilikom potrebe za opremanje pristupiće se rešavanju imovinsko-pravnih odnosa i izgradnji planiranog parking prostora.
19-03-2019 15:39:40
Prijava je u obradi.