# 311/2019 Zaključena

Podnesena: 12-03-2019 19:15:08
Podnio: Mijo Mijović
Tekst prijave: Poštovani, Na lokaciji sljedećih ulica postiji 10 -tak udranih rupa koje nisu sanirane za vrijeme zadnjih radova. Iste udarne rupe su veličine od 0 cm do 1.20cm u obimu:, a nalaze se na Području Vrela 4 i to sljedećih ulica: -križanja ulice Anta Dakovića sa poprečnim ulicama u pravcu prodavnice Tempo - Vrela 3 u Vrela 5 Molimo vas da posaljete ekipe da izvrše porpavku. Hvala unaprijed
Način obavještenja: tel
Opis adrese: Nije navedeno

Putevi d.o.o.

Lista odgovora

26-03-2019 15:09:59
Putevi doo su završili sanaciju udarnih rupa na pedmetnim lokacijama.
13-03-2019 15:26:06
Putevi doo će u narednom periodu sanirati udarne rupe na predmetnim lokacijma.