# 308/2019 Na čekanju

Podnesena: 12-03-2019 14:23:08
Podnio: Nebojša Gavranović
Tekst prijave: Poštovani, Na adresi Aerodromska 15, gdje sam upravnik, imamo problem sa jednim ukrasnim stablom iza zgrade, čiji korijen oštećuje i podiže trotoar. Kako se isto stablo nalazi na putu kanalizacionih cijevi, ono takođe predstavlja prijetnju da ih trajno ošteti. Na drugoj strani, prema ulici, jedno stablo bora je do te mjere nakrivljeno, da po mojoj laičkoj procjeni predstavlja potencijalnu opasnost po ljude i imovinu. Iz navedenih razloga vam se obraćam sa zahtjevom da u okviru vaših nadležnosti preduzmete mjere na uklanjanju ovih stabala. Nebojša Gavranović upravnik
Način obavještenja: email
Opis adrese: Nije navedeno

Zelenilo d.o.o.

Lista odgovora

13-03-2019 08:03:22
Prijava je u obradi