# 00894 Zaključena

Podnesena: 05-06-2015 08:32:03
Podnio: Milivoje Krca
Tekst prijave: Potrebno je izvršiti zamjenu kugli i sijalica u ul.Bratstva i Jedinstva od br.65 do 85 ( dvorišni dio zgrade Lepa Kata prema starom Američkom centru).
Način obavještenja: telefon,sms
Opis adrese: Nije navedeno

Komunalne usluge d.o.o.-Gradska rasvjeta i semafori

Lista odgovora

15-01-2016 22:22:43
U tome dijelu ulice potrebna je kompletna rekonstrukcija Javne rasvete, te je neophodno da se preko mjesne zajednice, obratite Sekretarijatu za komunalne poslove i saobracaj, koje je nadlezno za davanje saglasnosti za izgradnju novih objekata javne rasvjete i semafora.
05-06-2015 12:11:17
Vas predmet je u obradi.