# 00143 Zaključena

Podnesena: 25-03-2015 16:49:47
Podnio: Šćepanović Mladen
Tekst prijave: U ul.13.Jula br.49. imaju problem sledeće prirode: kontejner "šeta" ulicom kada duva vjetar i dolazi do ometanja saobraćaja jer na kontejneru ne postoje "niše"
Način obavještenja: telefon
Opis adrese: Nije navedeno

Čistoća d.o.o.

Lista odgovora

26-03-2015 13:01:07
Obilaskom terena dana 26-og marta 2015 god. konstatovano je da je riječ o mikrolokaciji na kojoj se nalaze 4 kontejnera koja su locirana u niskoj niši.Što se tiče stava da se kontejneri šetaju kada duva jak vjetar napominjemo da se u danima kada duva jak olujni vjetar,ovo dešava i u drugim djelovima grada jer se radi o pokretnoj opremi i našta Društvo nemože uticat.U slučajevima kada se dešava ovo radnici Društva obilaskom terena vrše njihov povraćaj na utvrđenim lokacijama tj. u nišama.