# 00701 Zaključena

Podnesena: 13-05-2015 14:30:18
Podnio: Miloš Popović
Tekst prijave: Poštovani, Prvo, želio bih da pohvalim inicijativu, izrazim zadovoljstvo, ali i divljenje što je moj grad počeo da koristi internet platforme u ovakve svrhe, svrstavajući se čak i ispred velikog broja evropskih gradova. Drugo, želio bih predložiti jednu ideju - uređenje Cetralnog gradskog parka na Pobrežju. Park na Pobrežju je podignut prije više od deceniju, a još uvijek se nije uspjelo sa tim da park zaživi, ozeleni i postane mjesto relaksacije i rekreacije građana. Stoga, predlog je da se park rekonstruiše, dodatno ozeleni i ukrasi spomenicima koji će imati i edukativni karakter. Konkretno, moja ideja je da se ovaj park proglasi za Park sjećanja, i u kome bi bile istaknute biste/spomenici ljudi koji su obilježili drugu polovinu 20. vijeka u Crnoj Gori (Josip Broz Tito, Veljko Vlahović, Blažo Jovanović, i dr), ali i spomenicima koji bi, kao postojeći (za koji smatram da mora biti veći, monumentalniji, sadržajniji), podsjetili na žrtve raspada Jugoslavije. Srdačno, Miloš Popović
Način obavještenja: email
Opis adrese: Nije navedeno

Sekretarijat za kulturu i sport

Lista odgovora

18-05-2015 10:43:25
Poštoovani, naznačena problematika nije u nadležnosti Društva