# 00546 Zaključena

Podnesena: 03-05-2015 22:13:29
Podnio: Milenka Šarac
Tekst prijave: Zahtjev za socijalnu pomoć.
Način obavještenja: telefon
Opis adrese: Nije navedeno

Sekretarijat za socijalno staranje

Lista odgovora

04-05-2015 10:28:45
Gospođu Šarac sam kontaktirala telefonom. Upoznata sa načinom ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć. Ako ne dođe u toku dana doći će sjutra i donijeće potrebnu dokumentaciju. Nakon rješavanja zahtjeva biće obaviještena.