# 00502 Zaključena

Podnesena: 27-04-2015 12:33:01
Podnio: Goran Pralas
Tekst prijave: Zahtjev za rješavanje "problema" održavanja muzičkih koncerata i sličnih "kulturnih" manifestacija na Stadionu malih sportova u Podgorici. Peticiju potpisanu od stanara i pravnih lica u neposrednoj blizini , u ul. Beogradskoj sam dostavio Birou za komunikaciju sa građanima.
Način obavještenja: telefon,sms
Opis adrese: Nije navedeno

Sekretarijat za kulturu i sport

Lista odgovora

28-04-2015 12:58:25
Poštovani, Stadion malih sportova svojom namjenom opredijeljen je za održavanje sportskih i kulturnih manifestacija. Manifestacije koje se organizuju u okviru ovog objekta su manifestacije od javnog interesa, i u najvećem broju posjećene su od strane mladih. Kao primjer navodimo manifestaciju " 30 godina postojanja dječijeg hora Zvjezdice", čija je realizacija planirana za 06.06.2015. godine, a posvećena je našim najmlađim sugrađanima. Vjerujemo da ćete za navedene programe i manifestacije imati puno razumijevanje, imajući u vidu činjenicu da je broj manifestacija, koje se održavaju na Stadionu malih sportova na godišnjem nivou, zanemarljiv. S uvažavanjem, Uprava "Sportski objekti" d.o.o
28-04-2015 12:53:11
Poštovani, Stadion malih sportova svojom namjenom opredijeljen je za održavanje sportskih i kulturnih manifestacija. Manifestacije koje se organizuju u okviru ovog objekta su manifestacije od javnog interesa, i u najvećem broju posjećene su od strane mladih. Kao primjer navodimo manifestaciju " 30 godina postojanja dječijeg hora Zvjezdice", čija je realizacija planirana za 06.06.2015. godine, a posvećena je našim najmlađim sugrađanima. Vjerujemo da ćete za navedene programe i manifestacije imati puno razumijevanje, imajući u vidu činjenicu da je broj manifestacija, koje se održavaju na Stadionu malih sportova na godišnjem nivou, zanemarljiv. S uvažavanjem, Uprava "Sportski objekti" d.o.o