# 00500 Zaključena

Podnesena: 27-04-2015 12:08:01
Podnio: Goran Milutinović
Tekst prijave: Preko puta Čepuraka, ulica 8. Marta, ispred kafana "Ćana" i "Treće jutro" privatna auta da li vlasnika lokala ili nečija drugo , ne želim da ulazim u to, non stop parkirana su na trotoaru i na taj način mi pješaci smo prinuđeni da hodamo ulicom. Preko puta postoji ogroman parking , pa molim da se vlasnicima tih automobila skrene pažnja i da se adekvatno kazne za to. Unaprijed zahvalan.
Način obavještenja: telefon
Opis adrese: Nije navedeno

Komunalna policija

Lista odgovora

29-04-2015 11:39:31
Postupajući po inicijativi vezano za parkiranje na trotoaru u ul.8 marta inspektori su u više navrata izlazili na lice mjesta.Preventivno su na parkiranim vozilima ostavljali obavještenja da će vozila koja se zateknu na trotoaru biti uklonjena.Naknadnim kontrolama nijesu zatečena vozila na trotoaru.U dijelu ulice obnovljeni su stubići pa ukoliko i ubuduće bude vozila na trotoaru dat će se nalog nadležnom preduzeću , da i na preostalom dijelu postavi stubiće.