# 00491 Zaključena

Podnesena: 25-04-2015 13:18:16
Podnio: Radović Zinka
Tekst prijave: U ulici Balšića gospođa Radović ima stan, instalacija, kanalizacija i cijevi kroz kucu su potpuno dotrajale. Starije osobe su u pitanju i nijesu u mogućnosti oni to da odrade pa pitaju da li može da im se izađe u susret da se to izvrši na rate? Kontaktirati stranku.
Način obavještenja: telefon
Opis adrese: Nije navedeno

Agencija za stanovanje d.o.o.

Lista odgovora

27-04-2015 11:44:21
Obavljen telefonski razgovor sa podnosiocem prijave, pri čemu je dogovoren izlazak stručnih lica na lice mjesta i sačinjavanje ponude o potrebnim radovima.