# 00110 Zaključena

Podnesena: 25-03-2015 08:42:34
Podnio: Božidarka
Tekst prijave: Zahtjev za socijalnu pomoć
Način obavještenja: telefon
Opis adrese: Nije navedeno

Sekretarijat za socijalno staranje

Lista odgovora

25-03-2015 10:11:26
Gospođa Božidarka je pozvana i upoznata sa načinom ostvarivanja prava na novčanu pomoć. S obzirom da je slabo pokretna moli da zahtjev podnese suprug uz priloženu ljekarsku dokumentaciju, nakon čega će se pristupiti rješavanju istog.