# 00108 Zaključena

Podnesena: 25-03-2015 08:40:54
Podnio: Snežana Kažić
Tekst prijave: Ime ulice i broj? Da li je moguće odrediti ulicu i broj i ko je za to nadležan?
Način obavještenja: telefon
Opis adrese: Nije navedeno

Sekretarijat za komunalne poslove

Lista odgovora

25-03-2015 08:48:49
Nazive ulica utvrdjuje Skupština Glavnog grada, a numeraciju objekata vrši Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj glavnog grada Podgorice