# 00100 Zaključena

Podnesena: 24-03-2015 16:42:53
Podnio: Svetozar Trebješanin
Tekst prijave: Poštovani, kolege iz Biroa za ekonomsku saradnju su me uputili na ovaj servis pa koristim priliku da vas zamolim za pomoć i uputite im ovaj dopis. Nekoliko godina bavim se proizvodnjom domaćeg piva, koristeći se znanjima savremene literature i sastojcima renomiranih američkih, njemačkih i slovenačkih proizvođača. Trenutno mogu da proizvedem nešto više pića nego što sam u stanju da potrošim, pa u tome vidim nešto što bi moglo da bude dodatni izvor prihoda. Volio bih da registrujem proizvod ali ne znam kako se to radi. Pokušao sam da dođem do odgovora u Sekretarijatu za preduzetništvo i Ministarstvu poljoprivrede, ali bez uspijeha. Možda sam tražio na nenadležnim adresama pa vas molim da me, ukoliko ste u mogućnosti uputite na pravu. Znači, pitanje je: šta bi trebalo da uradim i koju dokumentaciju da prikupim da bi određenu količinu piva mogao da stavim u promet? Hvala! Svetozar Trebješanin, Podgorica 067 241 926
Način obavještenja: email
Opis adrese: Nije navedeno

Sekretarijat za socijalno staranje

Lista odgovora

25-03-2015 11:02:08
Odlukom o utvrđivanju zanata, djelatnosti sličnim zanatu i liste jednostavnih i složenih zanata („Sl.list CG“, br.63/10), pivar i sladar utvrđen je kao složeni zanat. Shodno tome, a u skladu sa Zakonom o zanatstvu dužni ste Sekretarijatu za razvoj preduzetništva podnijeti prijavu o početku obavljanja ove vrste djelatnosti. Obrazac prijave možete preuzeti sa sajta Sekretarijata za razvoj preduzetništva ili direktno na šalteru u ul. M. Miljanova bb. Popunjavate dva obrasca prijave, koja se nakon toga obrađuje, te istu možete nakon obrade preuzeti u prostorijama ovog Organa, ul. V. Karadžića br. 41.Cijenimo neophodnim da Vas uputimo da je Vaš zanat na listi zanata za čije obavljanje su neophodne poslovne prostorije, a uslovi su precizirani Pravilnikom o minimalno-tehničkim uslovima koje moraju ispunjavati poslovne prostorije, oprema i sredstva za obavljanje zanata („Sl.list CG“,br. 76/10).Ispunjenost propisanih uslova za obavljanje zanata provjeravaju nadležni inspekcijski organi, shodno Zakonu o zanatstvu.