# 00398 Zaključena

Podnesena: 16-04-2015 15:08:54
Podnio:
Tekst prijave: u pregledu prijave(odgovoru) br. 000381 piše NENADLEŽNO. interesuje me a ko je nadležan ,pa vas molim da me uputite NADLEŽNOMe. ili još bolje da se vi obratite NADLEŽNOMe.
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Nije navedeno

Biro za komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima

Lista odgovora

16-04-2015 15:29:31
Odgovor ko je nadlezan ste dobili u prijavi br.000381! klikom na br prijave imate informaciju