# 00397 Zaključena

Podnesena: 16-04-2015 15:02:26
Podnio:
Tekst prijave: dopunjavan prijavu br 000382. što ste tražili dobili ste.
Način obavještenja: Nije navedeno
Opis adrese: Nije navedeno

Čistoća d.o.o.

Lista odgovora

18-04-2015 11:46:13
Dana 17.04.2015 god. po prijavi koju je podnio g-din Lukić, a odnosi se na zahtjev za dislokaciju velikih kontejnera od 5 m3 u Izbjegličkom naselju na Koniku, konstatovano je : U komunikaciji sa g- dinom Lukićem je ponovo saopšteno da se zahtjev već razmatrao na jučerašnjem sastanku sa predstavnicima "Crvenog krsta" u čijoj su nadležnosti pomenuti kontejneri. Napominjemo da je u toku marta i aprila u više navrata ovo Društvo ,kako sa predstavnicima Komunalne policije,tako i po nalogu Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj izlazilo na predmetnu lokaciju i konstatovalo da "Čistoća"d.o.o. čini sve što je u mogućnosti i nadležmnosti a to je svakiodnevni odvoz i pražnjenje posuda kao i dvo - dnevno čišćenje utovarnom mašinom. S čim je i G - din Lukić lično upoznat.