# 00395 Zaključena

Podnesena: 16-04-2015 13:07:02
Podnio: Klikovac Milica
Tekst prijave: Na Koniku u ul.Vojvode Mirka Petrovica postoji baraka na koju je dogradjen dio i taj dogradjeni dio se nalazi u ulici i samim tim ometa prolaz auta i u ulici ne moze da se prolazi sa autima.te vas molim da nam rijesite problem
Način obavještenja: telefon,sms
Opis adrese: Nije navedeno

Komunalna policija

Lista odgovora

17-04-2015 14:31:32
Postupajući po pisanoj inicijativi izlaskom na licu mjesta u Ul. Vojvode Mirka Petrovića kao i uvidom u list nepokretnosti broj 1691 KP 15333/1 Podgorica 3 konstatuje se da se radi o neplodnom zemljištu , shodno tome nema osnova za postupanja komunalnog policajca - inspektora za puteve jer se ne radi o uzurpaciji puta kao što je navedeno u prijavi.