# 00369 Zaključena

Podnesena: 14-04-2015 13:58:22
Podnio: Dragović Ivana
Tekst prijave: Da li mogu da ostvarim pravo primanja socijalne pomoći?
Način obavještenja: telefon
Opis adrese: Nije navedeno

Sekretarijat za socijalno staranje

Lista odgovora

14-04-2015 14:59:11
Dragović Ivanu sam pozvala telefonom, objasnila kako može od Sekretarijata ostvariti jednokratnu novčanu pomoć. Kako nije još regulisala ličnu kartu, kad to završi doći će u Sekretarijat da ispuni zahtjev. Takođe joj je objašnjeno, da nezavisno od Sekretarijata, redovna socijalna primanja se ostvaruju kod Centra za socijalni rad.