# 00360 Zaključena

Podnesena: 14-04-2015 09:37:51
Podnio: Kljajević Mladen
Tekst prijave: Da li je planirana izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije u ul. Sava Orovića u cijeloj dužini. Ukoliko jeste, u kojem vremenskom intervalu a ukoliko nije, šta je potrebno kako bi podnijeli zahtjev?
Način obavještenja: telefon
Opis adrese: Nije navedeno

Vodovod i kanalizacija d.o.o

Lista odgovora

14-04-2015 11:05:37
Poštovani, Projektna dokumentacija za izgradnju kanalizacije u Ulici Sava Orovića će biti završena u toku sljedeće sedmice i ista će biti dostupna građanima. Kako sredstva po ovom zahtjevu nijesu planirana u ovoj godini, realizacija istog u skladu sa projektnim rješenjem i dogovorom sa Glavnim gradom i građanima, može da bude planirana u narednom periodu.