# 00359 Zaključena

Podnesena: 13-04-2015 23:02:35
Podnio: vladimir lukić
Tekst prijave: uložio sam žalbu kod vašeg šefa,koji je obećao da će mi se javiti da vidi u čemu je stvar i da će vjerovatno ispraviti grešku moj problem je evidentiran pod brojem 000263 i 000264. gospodin šef se nije udostojio da mi se javi pa ga prozivam. u kontaktu sa crvenim krstom koga ste spomenuli u vašem odgovoru mi je usmeno u najblažem obliku je ismijao vaš odgovor.
Način obavještenja: telefon
Opis adrese: Nije navedeno

Biro za komunikaciju i koordinaciju odnosa sa građanima

Lista odgovora

15-04-2015 21:15:56
Podaci koji su Vam dostavljeni od strane Čistoća d.o.o su tačni. Međutim, na moje insistiranje, preduzete su i druge aktivnosti na prevazilaženju Vašeg problema.