# 0097 Zaključena

Podnesena: 24-03-2015 14:05:42
Podnio:
Tekst prijave: U okolini dvije nove zgrade (poslovni centar Milenijum, Stanka Dragojevica bb), ne postoji kontejner. Najblizi kontejner se nalazi preko puta NLB banke, što otežava iznošenje otpada iz poslovnog centra Milenijum. Molim Vas da postavite dovoljan broj kontejnera u okolini ovog poslovnog centra.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Nije navedeno

Čistoća d.o.o.

Lista odgovora

26-03-2015 12:34:48
Obilaskom terena dana 25-og marta 2015 god.konstatovano je da se u blizini kapije UNDP-a nalazi jedan kontejner od 1,1m3 koji je tu privremenog karaktera i koji po procjenama Stručne službe ovog Društva zadovoljava potrebe za odlaganje komunalnog otpada ovog lokaliteta. Uplanu je da se ova posuda u budućnosti zamijeni sa jednim podzemnim kontejnerom.