# 00357 Zaključena

Podnesena: 13-04-2015 19:40:27
Podnio: Milan Babic
Tekst prijave: Interesuje me za kada je predvidjeno zavrsavanje rekonstrukcije saobracajnice koja se nastavlja na do sada rekonstruisan dio.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Nije navedeno

Agencija za izgradnju i razvoj d.o.o.

Lista odgovora

14-04-2015 14:46:43
Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice je u predhodnim godinama uradila Idejno rješenje rekonstrukcije starog puta za Danilovgrad, dionica od skretanja za Rogame do granice sa opštinom Danilovgrad. Programom uređenja prostora za 2015. godinu nisu planirani radovi na rekonstrukciji navedenog puta. Kako se radi o međuopštinskom putnom pravcu, Glavni grad je inicirao ovaj projekat prema Vladi Crne Gore da sagleda mogućnost planiranja predmetnih radova za narednu godinu.