# 00355 Zaključena

Podnesena: 13-04-2015 15:41:59
Podnio: Bogdan Vukčević
Tekst prijave: Poštovani, Molio bih Vas da Vaša Komunalna policija obavi inspekcijski nadzor u lokalu ENG PUB"NOTTING HILL",koji se nalazi u ulici:"Vijenac kosovskih junaka 2",radi utvrđivanja,da li gazde imaju dozvolu da koriste javnu površinu-trotoar u komercijalne svrhe.Naime izviše ograde ljetnje bašte su postvljene drvene letve,koje,tako,kako su postavljene predstavljaju svojevrstan šank na otvorenom.Intervencijom Vaše komunalne policije,gazde ovog lokala su morale da smanje njihovu visinu ,ali,ipak oni rade,kako su zacrtali.Vaša Komunalna policija u odgovoru na moju prijavu,od prije 17.-ak dana je kazala da to nije šank već će to da bude prostor za postavljanje cvijeća i oplemenjivanje"kada to dozvole vremenski uslovi".Ipak to nije tako,već,kada su to dozvolili vremenski uslovi služi za ugošćavanje,što se Vaša cijenjena komunalna inspektorka može uvjeriti svakoga dana,ako ih obiđe u vremenu,poslije 12h. Unaprijed zahvalan, Bogdan Vukčević,s.r.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Nije navedeno

Komunalna policija

Lista odgovora

14-04-2015 14:48:00
Inspekcijskim nadzorom Ul. Vijenac Kosovskih junaka konstatovano je sledeće: da se uz ogradu ljetnje bašte caffe bara Notting hill , ne nalazi otvoreni šank već se na istoj nalaze daske - držači za žardinjere koje će biti postavljene u cilju oplemenjivanja bašte, a što je u skladu sa tehničko estetskim uslovima važećeg odobrenja za baštu. U dva navrata u 10.05 h i 13.15 h obišli objekat i konstatovali da se predmetne daske ne koriste u funkciji šanka kao što je navedeno u prijavama 354 i 355 od 14.04.2015. godine .