# 00354 Zaključena

Podnesena: 12-04-2015 19:07:14
Podnio: Bogdan Vukčević
Tekst prijave: Poštovani, Molio bih Vas da vaša Komunalna policija (opet!) izvrši inspekcijski nadzor lokala ENG PUB"NOTTING HILL",koji se nalazi u ulici:"Vijenac kosovskih junaka 2",radi utvrđivanja,da li gazde imaju pravo da koriste daske,koje su montirane na ogradu ljetnje bašte,a koje su,prethodno,po Vašem nalogu sada postavljene na niži nivo,(navodno,radi postavljanja i ukrašavanja cvijećem,kada dođu ljepši dani,kako su naveli u inspekcijskom nalazu prije 15.-ak dana),kao šank,a sve u svrhu "nečujnog" povećanja kapaciteta iste. Unaprijed zahvalan, Bogdan Vukčević,s.r.
Način obavještenja: email
Opis adrese: Nije navedeno

Komunalna policija

Lista odgovora

14-04-2015 14:47:28
Inspekcijskim nadzorom Ul. Vijenac Kosovskih junaka konstatovano je sledeće: da se uz ogradu ljetnje bašte caffe bara Notting hill , ne nalazi otvoreni šank već se na istoj nalaze daske - držači za žardinjere koje će biti postavljene u cilju oplemenjivanja bašte, a što je u skladu sa tehničko estetskim uslovima važećeg odobrenja za baštu. U dva navrata u 10.05 h i 13.15 h obišli objekat i konstatovali da se predmetne daske ne koriste u funkciji šanka kao što je navedeno u prijavama 354 i 355 od 14.04.2015. godine .