# 00339 Zaključena

Podnesena: 09-04-2015 12:35:32
Podnio: Rajković Budislav
Tekst prijave: Moze li se pokrenuti rad na vodovodnoj mreži selo Smokovac , u pitanju je 40 domaćinstava koji nemaju ni dan danas vodu a pojedini su platili iz sela Smokovac kada se radio vodovod u selu Rogami i iskopan je bio kanal ali se nije nikad realizovalo i stalo se na 300 metara od prvih kuća. Da dodam i da smo udaljeni svega 6 km od Podgorice. Molim da me obavijestite putem telefona voljni smo svi da učestvujemo zajedno u rešenju ovog velikog problema po nas.
Način obavještenja: telefon,sms
Opis adrese: Nije navedeno

Vodovod i kanalizacija d.o.o

Lista odgovora

09-04-2015 13:05:30
Obzirom da se radi o naselju koje je u dijelu gdje nije prisutna hidro-tehnička infrastruktura, “Vodovod I kanalizacija” d.o.o razmotriće mogućnost spajanja ovog naselja na vodovodni sistem ili otvaranje autonomnog izvorišta u vidu bušenog bunara. U narednom periodu od strane ovog Društva biće urađena projektna dokumentacija, koja će pokazati koje je rješenje najprihvatljivije. Kako sredstva po predmetnom zahtjevu nijesu predviđena budžetom za ovu godinu, realizacija istog u skladu sa projektnim rješenjem, može da bude planirana Budžetom Glavnog grada za 2016. godinu.