# 0095 Zaključena

Podnesena: 24-03-2015 13:38:42
Podnio: Filipović Milomir
Tekst prijave: Problem komunalne prirode. Donja Gorica, ul. Desanke Maksimović. Postavljeni su stubovi ali hvale sijalice, samim tim imaju problem neosvijetljenosti u pomenutoj ulici. Mole da se problem riješi.
Način obavještenja: telefon
Opis adrese: Nije navedeno

Komunalne usluge d.o.o.-Gradska rasvjeta i semafori

Lista odgovora

25-03-2015 10:00:16
Postovani , Obavjestavamo Vas da smo za navedeni problem sa javnom rasvjetom , dostavili predmjer i predracun radova Sekretarijatu za komunalne poslove i saobracaj na saglasnost . Nakon dobijanja saglasnosti od strane istog , pristupitcemo relizaciji zahtjeva .
24-03-2015 14:02:02
Vas predmet je u obradi .