# 0094 Zaključena

Podnesena: 24-03-2015 12:56:19
Podnio: Popović Stevan
Tekst prijave: Molba Poštovani gradonačelniče, ovim putem Vam se obraćamo sa molbom u koliko ste u mogućnosti da nam izadjete u susret i pomognete u rješavanju problema koji imamo godinama. Naime, radi o neasfaltiranom putu, koji se nalazi u selu Golubovci - Odžino polje. Dužina makadama je oko 400 - 450m, a izlazi na glavni put koji vodi od stadiona Trešnjica prema Matagužima. Nekoliko puta smo slali molbe, peticije Sekretarijatu za komunalne poslove i saobraćaj. Njihova ekipa je premjerila put i više nikakav odgovor nismo dobili. Problem je naravno najviše izražen kada su velike kiše, zbog rupa i lokava koje su na putu. Put je inače bio u lošem stanju, nasipan više puta, ali to traje do prve kiše. Dodatno je oštećen zbog prolaska vodovoda. Sa ovim problemom su suočene porodice Popović, Božović, Tripunović, Vučinić, više porodica Peličić, a najviše djeca koja idu u školu... Ulica je dosta prometna, tako da i tokom suvog vremena imamo problem sa prašinom koja se podiže iza automobila. Srdačan pozdrav.
Način obavještenja: telefon
Opis adrese: Nije navedeno

Putevi d.o.o.

Lista odgovora

25-03-2015 16:20:14
...I shodno tome podnosilac zahtjeva ce tacno znati u kom momentu moze da se nada asfaltiranju pomenutog putnog pravca , a sve shodno finansijskim mogucnostima Gradske opstine , planiranim sredstvima i strucnom nalazu ekspertske komisije . Gradska opstina smatra da postoji potreba i utemeljenje da se ovaj putni pravac , pored cinjenice da je izgradjen vodovod u tom dijelu , tretira i asfaltiranjem istog , prosirenjem , na normalne dimenzije za odvijanje saobracaja . Podnosioci zahtjeva ce shodno nasoj ustaljenoj praksi biti na vrijeme informisani prije nego se krene u realizaciju.