# 00327 Zaključena

Podnesena: 08-04-2015 12:58:32
Podnio: Slađana Turović
Tekst prijave: Traži informaciju da li ima pravo na dodatno finansiranje. Samohrana majka ima 5 djece uzrasta od 6 do 12 godina? I moli za socijalnu pomoć.
Način obavještenja: telefon
Opis adrese: Nije navedeno

Sekretarijat za socijalno staranje

Lista odgovora

08-04-2015 15:11:00
Kontaktirana telefonom. Doći će da ispuni zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć kada će joj se predočiti i kakve mogućnosti i prava može da ostvari kod ovog Sekretaraijata i kod Centra za socijalni rad.