# 00325 Zaključena

Podnesena: 08-04-2015 11:26:22
Podnio: Mugoša Predrag
Tekst prijave: "Predstoji izrada izmjene DUP-a Gornja Gorica u okviru koje po saznanju kojim raspolažem prijeti opasnost Lješkopoljskom kanalu da bude zatrpan - uništen. Ovaj kanal je izgrađen 1947. i predstavlja kapitalno dobro grada. Traži se da se preduzmu potrebne mjere i spriječi bilo kakvo uništavanje.
Način obavještenja: telefon
Opis adrese: Nije navedeno

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Lista odgovora

09-04-2015 15:59:11
Detaljnim urbanističkim planovima “Donja Gorica” – izmjene i dopune (Sl. list RCG br. 28/06) iz 2006. godine i “Donja Gorica - Koridori južne obilaznice i Cetinjskog puta”(Sl. list CG br. 20/12) iz 2012. godine Lješkopoljski kanal se zadržava u postojećim gabaritima i lokaciji kao i do sada i ne planira se njegovo ukidanje niti zatrpavanje dijela kanala, što je konstatovano u tekstualnom dijelu Plana. Glavni grad je donio Odluku o izradi DUP-a "Gornja Gorica 3 - dio A", koji obuhvata dio kanala. U proceduri izrade Sekretarijat se obratio Ministarstvu poljoprivrede, a u vezi tretmana Lješkopoljskog kanala. Do današnjeg dana nijesmo dobili odgovor od Ministarstva poljoprivrede. Vaše pravo kao zainteresovanog korisnika prostora je da se uključite u proces izrade plana.